انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه های افسری ارتش سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴

انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه های افسری ارتش سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ ‼️ هم اکنون لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دانشگاه های افسری ارتش سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ در سایت گزینش آجا فعال شده است. متقاضیان شرکت در آزمون می بایست برای دریافت کارت آزمون خود اقدام نمایند. …

انتشار کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه های افسری ارتش سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ بیشتر بخوانید »