سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث قطع می‌شود 

سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث قطع می‌شود معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت: 🔹کارت سوخت برای خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث صادر نمی‌شود.  🔹در بخش ناوگان تاکسیرانی به‌زودی صرفاً تاکسی‌های درون شهری و برون شهری دارای بیمه نامه شخص ثالث، از سهمیه بنزین برخوردار می شوند.