انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۲ 

📣 انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۲  با توجه به جدیدترین اطلاعیه منتشر شده در سایت سنجش، کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران از روز دوشنبه ۱۲ دی ماه از طریق درگاه سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود. زمان برگزاری …

انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۲  بیشتر بخوانید »