کاهش تحویل کارت‌های سوخت از یک ماه به یک هفته

کاهش تحویل کارت‌های سوخت از یک ماه به یک هفته معاون وزیر نفت: 🔹با الکترونیکی شدن خدمات صدور کارت‌های سوخت تا پایان اردیبهشت، ­زمان تحویل این کارت‌ها از یک ماه به یک هفته کاهش می‌یابد.