موافقت کمیسیون تلفیق با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده

  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳: 🔹کمیسیون تلفیق افزایش یک درصد بر مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. منابع حاصله به میزان۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر منابع بودجه ای صرف تامین اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده می شود.