کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر

♨️کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر   🔹خبر دریافتی تسنیم حاکی است، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش یافت   🔹همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از ابن پس به ۶ …

کاهش سهمیه بنزین آزاد به ۱۰۰ لیتر بیشتر بخوانید »