انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۲ 

📣 انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۲ ‼️ با توجه به جدیدترین اطلاعیه منتشر شده در سایت سنجش، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری از روز دوشنبه ۱۲ دی ماه از طریق درگاه سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود. زمان برگزاری آزمون نیز روز جمعه ۱۵ …

انتشار اطلاعیه زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۲  بیشتر بخوانید »