واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت: ایلان ماسک را ناجی ملت ایران نکنید!

‌ واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت: ایلان ماسک را ناجی ملت ایران نکنید! محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات 🔵مارپیچ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فناوری‌ اطلاعات را به سوی منافع مردم هدایت کنید نه به سوی جیب ایلان ماسک! 🔵دو پیامد مهم و بارز فیلترینگ گسترده عبارتند از:  افزایش نارضایتی اجتماعی، کاهش درآمد اقتصادی …

واکنش آذری جهرمی به گران شدن اینترنت: ایلان ماسک را ناجی ملت ایران نکنید! بیشتر بخوانید »