شناسه یکتا جایگزین مجوزهای کاغذی می‌شود

شناسه یکتا جایگزین مجوزهای کاغذی می‌شود مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران: 🔹 مجوزهای کاغذی حذف و مجوزهای جدید فقط به صورت یک فایل الکترونیکی یا “شناسه یکتا” صادر می‌شود. 🔹صاحبان همه مجوزهای قدیمی یا کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شناسه یکتا دریافت کنند.